Dergi

İ.Ü. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi Çalışma takvimi

30 Nisan Yılın ilk sayısı için makale gönderme son tarihi

Mayıs Ayı Hakem değerlendirmeleri

1 Haziran İlk sayının son editörlük/düzeltme/ temlik belgeleri işlemleri.

30 Haziran İlk sayının matbaaya teslimi.

1 Temmuz Yılın ikinci sayısı için makale çağrısı

31 Ekim Yılın ikinci sayısı için makale gönderme son tarihi

Kasım Ayı Hakem değerlendirmeleri

Aralık Ayı İkinci sayının son editörlük/düzeltme/ temlik belgeleri işlemleri.

31 Aralık İkinci sayının matbaaya teslimi.

1 Ocak Yılın ilk sayısı için makale çağrısı

YAYIN KURALLARI

1. Dergiye gönderilen yazılar Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra uygun görüldüğü takdirde hakem tespiti yapılarak ilgili hakemlere gönderilir;

2. Makale konuları tiyatro sanatının her alanını kapsadığı gibi, disiplinlerarası bir çerçevede, diğer görsel sanatlara dair yazılar ve özgün oyun metinleri de dergide yer alabilir;

3. Çeviri makaleler, genel kural olarak yayına kabul edilmemektedir.

4. Makale yazımında;

a. Makale ile birlikte 80–100 kelimeyi geçmeyecek İngilizce bir özet verilmelidir. İngilizce özette makalenin başlığı da İngilizce olarak yer almalıdır. Hem Türkçe hem de İngilizce özette 5 adet anahtar sözcük yazılmalıdır.  

b. Makale içindeki alıntılar italik yazıyla yazılacak, atıflar sayfa altı dipnot verme biçiminde 10 punto olarak belirtilecektir.

c. Metin baştan sona kadar Times New Roman 12 punto normal olacaktır.

d. Metinde satır aralığı 1,5 (bir buçuk) olacaktır.

e. Paragraf başı boşlukları 1,5 (bir buçuk) olacaktır.

f. Makale başlığı Times New Roman 14 punto koyu büyük harflerle yazılacaktır.

g.Makale başlığının altında yazarın adı unvansız olarak yer almalı, dipnot numaralarından önce (*) ile ilk sayfanın altında yazarın unvanı ve çalıştığı kurum belirtilmelidir.

h. Makale sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmış bir kaynakça yer almalıdır.

i. Dipnotlarda ve kaynakçada yayın adları (kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) koyu harfle belirginleştirilecektir. Atıflarda, alıntı yapılan sayfa numarası mutlaka belirtilecektir.

5. Makaleyle birlikte, yazarın (yazarların) adını, unvanını, çalıştığı kurumu, açık adresini, kolay ulaşılabilecek iş, ev veya cep telefonlarını, faks numaralarını, e-posta adreslerini; birden fazla yazarlı makalelerde her bir yazarın makaleye katkı paylarını belirten bir kapak yer almalıdır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi ikinci sayısından itibaren hakemli dergi statüsüne geçmiştir ve yılda iki defa Haziran ve Ocak aylarında yayınlanmaktadır.

Dergimizin makale yayın kuralları için tıklayınız.

Dergimizin tüm sayılarına Dergipark adresinden erişebilirsiniz.