Sanatın İyileştirici Etkisi: Psikoterapi ve Kronik Hastalıkların Tedavisinde Sanatın Kullanımı - Duygu Seda TomruSanatın İyileştirici Etkisi: Psikoterapi ve Kronik Hastalıkların Tedavisinde Sanatın Kullanımı - Duygu Seda Tomru

Sanat terapisinin dünyada ve ülkemizdeki kısa tarihçesi, tiyatro sanatı ve diğer sanatlarla bağlantısı, bu alanda uzmanlaşma yolları ve sanatın iyileştirici yanından psikoterapi ve kronik hastalıkların tedavisi sürecinde nasıl faydalanıldığı, klinik deneyim örnekleriyle de desteklenerek değerlendirilecek ve tartışılacaktır.
27 Mart Çarşamba Saat: 16:15 Yer: Edebiyat Fakültesi Amfi 5