Bölümümüz tarafından hazırlanan "Dikmen Gürün'e Yazılar" kitabı çıktı.
Bölümümüz tarafından hazırlanan, ENKA Sanat'ın katkıları ile Doğan Kitap tarafından yayımlanan "Dikmen Gürün'e Yazılar" kitabı çıktı. Bölümümüz hocalarından Doç. Dr. Yavuz Pekman ve Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Arıcı editörlüğünde hazırlanan kitapta ulusal ve uluslararası birçok akademisyen ve tiyatro insanının yazıları yer almaktadır.  


İçindekiler

Başlarken I         010

Doç. Dr. Yavuz Pekman

Başlarken II        012

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Arıcı

Sunuş   014

Prof. Dr. Kerem Karaboğa

Değerli Sanatseverler, Sevgili Dostlar     020

Metin Akpınar

Hölderlin’in Caesura Kavramının Çağdaş Yorumu:

Romeó Castellucci’nin Ödipus Der Tyrann’ı         022

Ozan Ömer Akgül

Dikmen Gürün Bizim İçin Hep Dikmen Hanım Oldu          036

Övül Avkıran

Hoca – Öğrenci Ve Dost İlişkisi   039

Azime Aydoğmuş

Tiyatroda Sözün Seyrine

Derrida’cı Bir Bakış          042

Dr. Öğr. Üyesi Melike Saba Akım

Oya Başak’ın Gözüyle Dikmen Gürün    052

Prof. Dr. Oya Başak

Kadmos:

Akdeniz Ülkeleri Arası

Bir Sahne Sanatları Festivalleri Ağı           053

Vincent Baudriller Ve

Hortense  Archambault (Avignon  Festivali)

Shakespeare Biyografileri Ve Shakespeare         O55

Prof. Dr. Nazan Aksoy

Düşüncede, Sanat Anlayışında, Gerçek  Dostlukta:

Bir Ömürde Elli Yıl            069

Prof. Zeliha Berksoy

Mimesis ve Poiesis:

Aristoteles’te Kurmaca Fikri       071

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Arıcı

“Bir İş İyi Gidiyorsa Bilin Ki

Zamanında Biri Cesur Bir Karar Vermiştir.”           090

Prof. Dr. Lemi Bilgin

Mahalle Hayalleri Ve Temsilleri:

Sahibinin Sesi’nde Mahallenin

Toplum Hayaliyle İlişkisi                092

Mehmet Özgür Bahçeci, Dr. Burcu Yasemin Şeyben

Tekrar   110

Serdar Biliş

Sevgili Dikmen Gürün    112

Murat Daltaban

Dünden Bugüne, Analizci Yaklaşımdan

Yaratıcı Yazarlığa Dramaturgi      113

Doç. Dr. Özlem Belkıs

Dikmen Gürün’le Dergi Çıkartmak           137

Mustafa Demirkanlı

Takipçiler            139

Metin Deniz

Hedda Gabler Burada:

Bir Sahneleme Okuması İçin

Kavramlar Üstüne İlk Çalışma    142

Prof. Mehmet Birkiye

Dikmen Gürün’e             148

Haldun Dormen

Dikmen “Guru”                149

Mehmet Ergen

Zeynep Kaçar’ın Krem Karamel Adlı Oyununda Ataerkil Söylemlerle Hesaplaşma Biçimleri Ve Kadın Bedenine Yüklenen Anlamların

Kırılma Stratejileri           151

Dr. Öğr. Üyesi Elif Candan

Görmenin Sorumluluğu               173

Dr. Evren Barın Eğrik

Bir Zamanlar Hotel Kabil’de        176

Ceren Ercan

Çağdaş Tiyatroda Eşzamanlılık,

Eşdeğerlilik, Çokboyutluluk        179

Esen Çamurdan

Başka Bir Tiyatro Anlayışı Üzerine            187

Naz Erayda

Bir Shakespeare Masalı                191

Prof. Dr. Cevat Çapan

Ortak Sevdamız Tiyatro                195

Genco Erkal

Karagöz Perdesindeki Kürt Tipi Ve Dönüşümü   198

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Çelik

İşte, Dikmen Gürün Budur!        213

Bülent Erkmen

Sevgili Dikmen’e              214

Sergio Escobar (Piccolo Teatro)

Have A Rest My Lord’dan Everest My Lord’a

Bir Dilde Huzursuz Hissetmek    215

Dr. Ferdi Çetin

“....Hamuru İnsan Olan Tiyatronun Doğurganlığı

Sanki Uygarlıkların Temelini Atmıştır!”   221

Melih Fereli

Kesişen Yollar    229

Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu

Çağdaş Tiyatronun Tarihsel Açmazları Ve

Bir Yöntem Önerisi         237

Dr. Burç İdem Dinçel

Çok Azaldık, Çok!            257

Işıl Kasapoğlu

Performans Sanatı Ve

Performatif Belgelemeye Dair  259

Ayşe Draz

Dikmen Gürün  266

Nesrin Kazankaya

Sokrat’ı Anma Gecesi Adlı Oyun Metninin

Öz Ve Biçim Özelliklerinin İncelenmesi  269

Dr. Öğr. Üyesi Ayla Kapan Ezici

Dikmen Gürün’e!            282

Prof. Yıldız Kenter

Namevcudiyet Estetiği:

Her Şey Nasıl Başladı?   283

Heiner Goebbels

Dikmen Gürün 293

Emre  Koyuncuoğlu

Yazar Ve Oyuncu Olarak Franca Rame Monologlarında

Kadın İmgesinin Dile Yansıması                 298

Prof. Dr. Esin Gören

…            315

Ahmet Levendoğlu

Tiyatrodan Performans Sanatına Temsil Estetiği Ve

Sanatın İdeolojik Yolculuğu         316

Verda Habif

Pina Bausch Ve Dans Tiyatrosu 330

Prof. Geyvan Mcmillen

Tiyatro Çevirisi Bağlamında Bernard - Marie Koltès Oyunlarının

Türkiye’deki Dolaşımı    333

Doç. Dr. Beki Haleva

Dikmen Gürün’ün İstanbul’u     347

Alex Olle (La Fura Dels Baus)

Alarme, Amor Ve Encore’de Trajik Olan               348

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Hemiş

“Dikmen Gürün” Markası            353

Zeynep Oral

Antik Yunan’da Mitostan Mitolojiye       357

Prof. Dr. Zühre İndirkaş

            370

Berkun Oya

Hafızamın Sahibi              371

Yeşim Özsoy

Geçmişten Günümüze Belgesel Tiyatro               374

Doç. Dr. Hasibe Kalkan

Nefes Üstüne   394

Peter Pabst (Tanztheater Wuppertal)

Çok Sevgili Dikmen Gürün’ümüze           395

Carlus Padrissa (La Fura Dels Baus)

For Dikmen        396

Theodoros Terzopoulos

Terzopoulos Tiyatrosunda Düşüş Ve Yükseliş     400

Prof. Dr. Kerem Karaboğa

Dikmen Gürün İçin         407

Alı Poyrazoğlu

Doğu İle Batı, Köken İle Gelenek Arasında

Karolos Koun     409

Prof. Platon Mavromoustakos

“Hiçbir Şey Kapalı Bir Laleden Daha Kapalı Olamaz”         419

Tilbe Saran

Gerçek Ötesi (Post-Truth)

Tiyatro İçin Ne İfade Ediyor?      421

Prof. Dr. Hülya Nutku

Dikmen Gürün’e 52 Yıllık Bir Merhaba   427

Seçkin Selvi

Oyun Çevirilerinde

Konuşma Dilinin Önemi Ve Bir Model:

Göktaşı                429

Prof. Dr. Özdemir Nutku

Uzman Doktor Tiyatro Eleştirmeni          439

Ferhan Şensoy

Dear Dikmen Gürün       440

Tadashi Suzuki

Şâmil Yılmaz’ın Anlatı Oyunları:

Avzer Ve Dansöz             442

Prof. Dr. Selda Öndül

Dikmen Hocam 464

Görgün Taner

Dikmen Gürün’e             465

Demet Taner

Toplumsal Belleği Yeniden Kurma, Gizlenen Gerçeği Görünür Kılma Çabası:

Tiyatromuzda Belgesel Oyunlar Üstüne               468

Doç. Dr. Fakiye Özsoysal

Teşekkürler Dikmen Gürün!      481

Şahika Tekand

Sahnemizin Öncü Kadınları         485

Doç. Dr. Yavuz Pekman

Üç Ayrı Yaratım Evresinde Oluşturulmuş, Üç Ayrı Koreografinin

İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali’nde

İzleyiciyle Buluşması      504

Aydin Teker

Feminist Tarihin Peşinde Bir Oyun:

Zabel     509

Dr. Sevilay Saral

Varsayılan Kullanıcıyı Kenara Bırakmak:

Neoliberalizm, Sinirbilim Ve Oyuncu Eğitimi        514

Prof. Dr. Çetin Sarıkartal

1994’ten Bugüne Yolculuğumda Dikmen Gürün İzleri     526

Duygu Seda Tomru

Kazım Karabekir, Makine Mikrop Ve

“İbret Yeri” Olarak Tiyatro           531

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Firidinoğlu Tiryaki

For Dikmen For A Woman Who                548

Robert Wilson

Teknoloji Çağında Kostüm Tasarımı        550

Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen

İstanbul Tiyatro Festivali’nin Yirmi Yılı:

Dikmen Gürün 558

Doç. Dr. Leman Yılmaz

Bir Hayal Alanının Düşündürdükleri         566

Doç. Dr. Zeynep Günsür Yüceil

Tiyatro’nun Dikmen Hanım’ı      570

Özen Yula

Tiyatronun Ruh İkizi Şiirdir           572

Prof. Dr. Ayşegül Yüksel