Lisansüstü Tiyatro Seminerleriİ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü tarafından düzenlenen ve tiyatro alanında kuramsal tez çalışmaları üreten genç araştırmacıların birbirleriyle ve sosyal bilimlerin farklı sahalarından öğrenci ve araştırmacılarla bilimsel bir tartışma ortamında tanışmalarını, paylaşımda bulunmalarını ve bu yolla akademik çalışmalarını geliştirmelerini hedefleyen Lisansüstü Tiyatro Seminerleri 9 Ekim 2019 tarihinde Fakülte kurul odasında gerçekleştirildi.

Seminerler dizisinin ilkinde geçen yıl bölümümüzde tezini tamamlayan 4 Yüksek Lisans ve 2 Doktora öğrencisinin araştırması üç oturum halinde bir araya getirildi. Böylelikle, etkinliğin ilk oturumunda çağdaş tiyatroda mekan dramaturjisi ve siyasal mitler üzerinden ülkemiz tiyatrosu, ikinci oturumda mevcudiyet kavramı ve fizik yasaları üzerinden oyunculuk sanatı, üçüncü oturumda ise Gertrude Stein’ın oyunları ve Antik Yunan Komedyaları üzerinden batılı tiyatro anlayışının gelişimi, çeşitli boyutlarıyla irdelenmeye çalışıldı.